Zarządzanie jakością

Podstawowym zadaniem firmy „Limaco” PPHU Import Export jest produkcja wyrobów najwyższej jakości, zgodnie z wymogami aprobaty technicznej  ITB AT-15-7139/2006. Zadanie to realizowane jest poprzez System Zakładowej Kontroli Produkcji a w szczególności przez:

  • zatrudnianie wysokokwalifikowanych pracowników o dużym doświadczeniu zawodowym w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
  • monitorowanie przebiegu procesu technologicznego począwszy od przyjęcia surowca, poprzez produkcję do weryfikacji wyrobów gotowych,
  • sprawdzanie dostawców w zakresie jakości dostarczanych surowców i materiałów.
  •  prowadzenie wewnętrznej kontroli produkcji wyrobów.
  • Współpraca z Laboratorium Badawczym ITB.

© Copyright limaco.com.pl 2009 - Design&Engine FineCMS.pl